Polityka cookies

1. Informacje w plikach cookies są zbierane wyłącznie w automatycznym trybie.

2. Administrator Fashion Store jest uznawany za podmiot, który zamieszcza pliki cookies w urządzeniach użytkowników. Administrator w każdej chwili może przeglądać pliki cookies.

3. Wyróżniane są następujące pliki cookies:

- stałe - w przypadku tych plików cookies, decyzja o ich usunięciu z urządzenia leży całkowicie po stronie użytkownika. Postępowanie z zaleceniami producenta przeglądarki internetowej pozwoli na usunięcie plików cookies. W tym celu najlepiej poszukać odpowiednich informacji na stronie producenta.

- sesyjne - w przypadku tych plików cookies, ich usunięcie następuje w momencie zamknięcia strony internetowej.

4. Wykorzystanie plików cookies:

- pozwalają na dokonywanie przekierowywań użytkowników poprzez możliwość zapisywania danych i ich przekazywanie, gdy użytkownik znajduje się na innej podstronie.

- umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika. Dzięki temu istnieje możliwość dostosowania strony internetowej do obecnie używanego urządzenia.

- dają możliwość zbierania informacji o użytkownikach. Dzięki opracowywanym statystykom istnieje możliwość wysuwania wniosków, które służą jako podstawa do wprowadzania ulepszeń na stronie.

5. Ustawienia przeglądarki internetowej pozwalają zablokować możliwość zapisywania danych do plików cookies. Inną opcją jest wprowadzenie ograniczeń dla plików cookies poprzez zmianę odpowiednich ustawień. W celu dokonania zmian w ustawieniach w pierwszej kolejności należy zapoznać się z dokumentacją znajdującą się na stronie internetowej producenta.

6. Każda zmiana ustawień dotyczących działania plików cookies może mieć negatywny wpływ na działanie strony internetowej.